Beslenme programı doktor ve diyetisyen tarafından hazırlanır 3 ana 2 ara öğünden oluşur.
İhtiyaç olduğunda yemekleri yedirilir. Yemeğini yiyemeyen hastalar peg  ya da sonda ile beslenir.